Pozytywny egoista – Ewelina Golba – wersja free

Categories: eBooks - Polish
Tags: No Tags
Comments: No Comments
Published on: October 19, 2012

Pozytywny egoista – Ewelina Golba – wersja free
eBook dla telefonów i tabletów z systemem Android
wielko??: 2.5M————–

Zrób szybki test, który ju? po 15 sekundach poka?e:
czy w najbli?szym czasie gro?? Ci wypalenie, zniech?cenie, brak motywacji do dzia?ania
i powa?ny kryzys emocjonalny?

Ten problem dotyczy zarówno kobiet, jak i m??czyzn, osób m?odszych i starszych, zagra?a mieszkaj?cym na wsi i w miastach, pracuj?cym w ka?dym mo?liwym zawodzie… Osoba dotkni?ta tym problemem ma poczucie, ?e nie ?yje tak, jak by chcia?a. I nie bardzo wie, jak to si? sta?o, ?e jej ?ycie nie jest zgodne z jej pragnieniami.

Najcz??ciej na pozór wszystko jest w porz?dku, jednak wewn?trzne konflikty i kolejne kryzysy emocjonalne mog? doprowadzi? do przygn?biaj?cego zatracenia siebie, a nawet g??bokiej depresji…

Po pe?n? wersj? w innych formatach wydania lub ksi??k? wejd? na strone wydawcy – Z?OTE MY?LI

(PE?NA WERSJA PUBLIKACJI DLA ANDROID WKRÓTCE NA GOOGLE PLAY) 

 

   Ryan Miller Womens Jersey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Welcome , today is Sunday, January 24, 2021